Uslovi korištenja

Svi korisnici portala Racunovodja.ba su dužni da se pridržavaju pravila i uslova korištenja koji slijede u daljnjem tekstu. Ukoliko smatrate da bi se pravila i uslovi na neki način trebali izmijeniti, molimo da nas kontaktirate na kontakt@racunovodja.ba


Uvod

Za vrijeme korištenja Racunovodja.ba, primjenjuju se ovdje navedena Pravila i uslovi korištenja, kao i svi važeći i primjenjivi zakoni na teritoriji Bosne i Hercegovine. Racunovodja.ba zadržava pravo promjene ovih Pravila i uvjeta korištenja u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave. Promjene stupaju na snagu trenutkom objave na stranicama ovog web sajta i kao takve se odnose na sve dosadašnje i buduće korisnike.


Član 1. Zaštita podataka

Pri korištenju stranice Racunovodja.ba dužni ste se koristiti tačnim i preciznim podacima. Racunovodja.ba čini sve kako bi zaštitio privatnost ličnih podataka (ime i prezime, e-mail, broj telefona, i ostale lične podatke) registrovanih korisnika u smislu Zakona o zaštiti ličnih podataka, te će biti korišteni samo u svrhu spajanja zainteresovanih za vaše usluge sa vama kao i za komunikaciju registrovanih korisnika međusobno. Korištenjem Racunovodja.ba saglasni ste da preko našeg portala možete biti kontaktirani slanjem upita od strane zainteresovanih klijenata u skladu s ovim Pravilima i uslovima korištenja. Pri tome, vaša email adresa će biti poznata samo nama, i nece biti objavljena na vašem profilu, a vaš broj telefona će biti prikazan jedino ukoliko vi lično popunite to polje na svom profilu. Bit ćete kontaktirani preko portala tako što će zainteresovani popuniti upit do kojeg dolazi klikom na dugme „Pošalji upit“ i poslati, a naš servis će proslijediti poruku na vašu email adresu. Svoj email cete otkriti klijentu jedino ukoliko odgovorite na poslani upit s tog maila. Racunovodja.ba nema uvid u sadržaj mailova zbog zaštite privatnosti, te stoga ne odgovaramo za mailove sa neprimjerenim sadržajem, te mailove koji uključuju bilo kakvu vrstu maltretiranja ili vrijeđanja. Prihvatanjem uslova korištenja ste se složili da se vaša email adresa i adresa koriste u svrhu slanja obavijesti o eventualnim promjenama, novostima vezanim za struku i pogodnostima za računovodje, obavijesti o statusu vašeg profila i slanja računa i opomena vezana za plaćanje članarine.


Član 2. Zaštita autorskih prava

Podaci na Racunovodja.ba su zaštićeni Zakonom o autorskom pravu i srodnim pravima u BiH. Autorska prava koja se odnose na Racunovodja.ba uključuju tekstove, njihovo oblikovanje, grafičke sadržaje i druge slikovne prikaze koji pripadaju Racunovodja.ba te dozvolu pružatelja usluge i/ili oglašivača. Podaci se mogu koristiti samo na način predviđen ovim Pravilima i uslovima korištenja. Korištenjem podataka u druge svrhe, kao i kopiranjem, prepisom, distribuisanjem podataka, bez odobrenja, postupate protivno Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima u BiH, te podliježete sankcijama. Racunovodja se izuzima od odgovornosti i/ili sudjelovanja u eventualnim sporovima u vezi s povredom i zaštitom autorskih prava vlasnika profila na Racunovodja.ba


Racunovodja.ba online baza računovođa u Bosni i Hercegovini je prvi i jedini projekat takve vrste. Svako kopiranje projekta i njegovih dijelova se smatra plagijatom, te zbog toga, a i gore navedenih uslova možemo zahtijevati finansijsku naknadu za nastalu štetu, kao i za izgubljenu dobit!


Član 3. Isključenje iz upotrebe, naknada štete

Racunovodja.ba zadržava pravo da iz daljnje upotrebe stranica isključi ili sankcioniše onog korisnika koji na bilo koji način krši Pravila i uvjete korištenja, za kojeg (bez odgovornosti i obrazloženja prema korisniku) smatra da nije mjesto na Racunovodja.ba, ili koji na bilo koji način ometa rad stranica ili na bilo koji način vrijeđa prava članova i korisnika. Racunovodja.ba zadržava pravo da iz daljnje upotrebe stranica isključi onog korisnika koji zloupotrebljava objavljene podatke ili na bilo koji način neovlašteno koristi Racunovodja.ba a posebno u smislu:

 • Kopiranja sadržaja objavljenog na Racunovodja.ba i objave u/na nekom drugom mediju oglašavanja,
 • Lobiranja oglašivača Racunovodja.ba na oglašavanje na sličnim stranicama, ili u drugim medijima oglašavanja, na način da ih kontaktira na bilo koji način i nudi im svoje usluge,
 • Ne plaća članarinu za paket koji je odabrao,
 • Kreiranje ili korištenje duplih profila (uz eventualne izuzetke profila odobrenih od strane Racunovodja.ba administracije),
 • Predstavljanja na drugim internet stranicama pod nazivom Racunovodja.ba (svim kombinacijama koje ukazuju na korištenje istog imena).

Član 4. Garancija i eventualne štete korisnicima

Racunovodja.ba se, do maksimalne zakonom dopuštene odgovornosti, izuzima od bilo kakve štete, gubitka ili povrede koji mogu nastati direktno ili posredno zbog:

 • Korištenja stranice Racunovodja.ba,
 • Korištenja stranica na koje vode linkovi sa stranice Racunovodja.ba,
 • Informacija na stranici Racunovodja.ba,
 • Postupaka koji su poduzeti ili nisu poduzeti u vezi s informacijama na stranici Racunovodja.ba,
 • Upotrebe, nemogućnosti upotrebe ili zloupotrebe bilo koje od gore navedenih stranica.

Racunovodja.ba ne može snositi odgovornost zbog bilo kojeg sadržaja prikazanog na stranicama trećih osoba na koje može dopustiti povremen pristup. Bilo koji takav pristup ne može se tumačiti u smislu predstavljanja veze s Racunovodja.ba, niti podupiranja takvih stranica od strane Racunovodja.ba. Racunovodja.ba može sadržavati linkove prema drugim stranicama, ali ne odgovara za usluge ili proizvode do kojih se došlo pomoću Racunovodja.ba na taj način. Racunovodja.ba povremeno može biti nedostupan radi različitih tehničkih poteškoća ili izmjena stranice. Racunovodja.ba nije odgovoran za bilo koji pravni postupak ili pritužbu protiv oglašivača baziranu na povredi bilo kojeg autorskog prava ili prava intelektualnog vlasništva ili eventualne materijalne štete trećim licima.

Član 5. Oglašavanje

Portal Racunovodja.ba je namijenjen oglašavanju računovođa koji su prošli neophodnu obuku i stekli zvanje i certifikat da vrše tu djelatnost. Računovodja.ba služi isključivo kao posrednik u komunikaciji između računovođa i korisnika kojima je neophodan računovođa. Svog računovođu s našeg portala birate i kontaktirate po vlastitom nahođenju i na vlastitu odgovornost. Vaša dužnost je da provjerite da li osoba koju ste izabrali posjeduje certifikat i kvalifikacije. Racunovodja.ba ni u kakvom slučaju ne odgovara za eventualnu štetu, jer služi isključivo kao sredstvo komunikacije između korisnika i računovođe kojeg je korisnik sam izabrao. Racunovodja.ba samo grupiše u jednu bazu računovođe u Bosni i Hercegovini i time omogućava lakšu komunikaciju korisnika i računovođa, tj efikasnije spajanje ponude i potražnje.

Kod stvaranja profila na Racunovodja.ba oglašivač dodjeljuje Racunovodja.ba pravo da odašilje informacije koje se odnose na usluge. Strogo je zabranjeno isticanje profila na Racunovodja.ba na bilo koji drugi način osim onog koji je istaknut od strane Racunovodja.ba. Racunovodja.ba ulaže sve napore kako bi svojim članovima i korisnicima ponudio kvalitetnu uslugu radi čega zadržava pravo da uređuje, izmjenjuje ili obriše ili uopće ne objavi sve profile i oglase za koje (bez odgovornosti i obrazloženja prema oglašivaču) smatra da im nije mjesto na Računovodja.ba a posebno u sljedećim slučajevima: 

 • Ako se radi o duplom oglasu (identičan oglas objavljen više puta, oglašavanje istog popusta ili usluge samo pod izmijenjenim uslovima...),
 • Kada je usluga opis i/ili cijena u oglasu neispravna i/ili nepotpuna,
 • Kada usluga može uzrokovati štetu i/ili na bilo koji način prekršiti prava nekog drugog,
 • Kada usluga i/ili sadržaj oglasa sadrži diskriminirajuće aspekte ili zakonima Bosne i Hercegovine nedopuštene i zabranjene materijale,
 • Kada jedan oglas sadrži više usluga,
 • Kada je oglas u bilo kojem smislu uvredljiv prema Racunovodja.ba,
 • Kada je usluga sumnjiva u smislu pokušaja prevare trećih lica,
 • Kada oglas na bilo koji način narušava kvalitetu sadržaja Racunovodja.ba,
 • Kada se oglašavaju sljedeće stavke koje ne spadaju u računovodstvene usluge u oglasima i takvi oglasi se smatraju nevažećim: ukradeni predmeti ili ukradeni digitalni sadržaji, pojedini lijekovi, lični dokumenti, ljudski organi, recepti za lijekove, pornografija čija prodaja nije u skladu sa zakonskim propisima, predmeti čijom se prodajom krše autorska prava, ilegalne kopije software-a, filmova i muzike i ostalih autorskih uredaka, zakonom zaštićenih životinja, artikli sa slikama osoba, nedozvoljeni narkotici, nedozvoljena oprema za praćenje ljudi ili imovine, nedozvoljena oprema za prisluškivanje, ili ostali predmeti čija prodaja predstavlja kršenje zakonskih propisa Bosne i Hercegovine.

Administratori Racunovodja.ba nisu dužni niti u mogućnosti momentalno reagovati i ukloniti sadržaje koje objavljuju članovi Racunovodja.ba, a koji krše Pravila i uvjete korištenja.

Oglašivač je saglasan sa sljedećim:

 • Izbrisati sve podatke o usluzi u roku od 48 sati ukoliko se oglas smatra nevažećim,
 • Ne koristiti Racunovodja.ba u smislu da ga koristi za kršenje autorskih prava, "copyright"-a, zaštitnog znaka ili logo-a niti slati skrivene ili kodirane poruke,
 • Da sve informacije, uključujući fotografije, nakon transfera podataka na Racunovodja.ba postaju vlasništvo istog,
 • Da osobe koje održavaju Racunovodja.ba kao i vlasnici nisu odgovorni za štete koje mogu nastupiti radi grešaka koje su moguće prilikom automatske ili ručne obrade podataka ili prikaza istih.


Racunovodja.ba članovima sa verifikovanim emailom šalje poruke o novostima na stranici. Racunovodja.ba ne učestvuje niti u jednom dijelu prodaje usluga osim u smislu pružanja usluge korištenja Racunovodja.ba kao posrednika za komunikaciju. Kupoprodaja usluge se odvija isključivo između računovođe i klijenta. Računovođa.ba ne učestvuje u niti jednoj transakciji između korisnika I računovođe. Korisnici Rcunovodja.ba su saglasni da se svi kontakti odvijaju isključivo na njihov rizik te prihvaćaju kako Racunovodja.ba nema odgovornost ili obaveza za bilo kakve štetne posljedice koje nastanu korištenjem usluga računovođe koji ima profil na Racunovodja.ba. 

Racunovodja.ba ne prihvaća odgovornost niti garantuje za bilo koju uslugu i prikazanu ili prodanu na ovim stranicama uključujući: tačnost ili istinitost opisa, te spremnost korisnika da provede transakciju.


Član 6. Sudska nadležnost

Za sve zahtjeve i sporove koji bi mogli proizaći iz korištenja usluga, je nadležan isključivo sud u Sarajevu.

Vlasnici Racunovodja.ba sajta zadržava pravo izmjene sadržaja na web stranici www.racunovodja. ba bez prethodne najave u bilo kojem trenutku, na bilo koji način i iz bilo kojeg razloga i nije odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena.

Korištenjem, registracijom ili posjećivanjem Racunovodja.ba korisnik/posjetitelj potvrđuje da je upoznat s Pravilima i uslovima korištenja Racunovodja.ba i da ih u cijelosti prihvaća.


U Sarajevu, maj, 2015.
 Sva prava pridržana.